19 Aprel 2021 Bazar ertəsi 23:03:40

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin 25 dekabr 2019-cu il tarixli ASİMDX-15/01-5/27928 nömrəli məktubu ilə satınalmaların "Dövlat satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda bir mənbədan satınalma üsulundan istifadə etmeklə həyata keçirilməsınə razılıq verilməsi barədə müraciətlərin satınalma müqaviləsi bağlanılması nəzərdə tutulan mal göndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinin "Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlərlə birlikdə təqdim olunması tələb olunmuşdur.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasət və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin 25 dekabr 2019-cu il tarixli ASİMDX-15/01-5/27928 nömrəli məktubu ilə satınalmaların "Dövlat satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda bir mənbədan satınalma üsulundan istifadə etmeklə həyata keçirilməsınə razılıq verilməsi barədə müraciətlərin satınalma müqaviləsi bağlanılması nəzərdə tutulan mal göndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinin "Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlərlə birlikdə təqdim olunması tələb olunmuşdur.

Bir mənbədən satınalma metodunun tətbiqi ilə bağlı satınalan təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə əlavə edilmiş sənədlərə başlarkən, təqdim olunmuş sənədlərin bir sıra hallarda malgöndarənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə uyğunluğunun təsdiq olunmasına heç bir aidiyyati olmadığı, ixtisas tələblərinə uyğunluğun aidiyyati dövlət qurumları tərəfindən təqdim edilən sənədlərlə müəyyən edilməli olduğu hallar üzrə belə sənədlərin ümumiyyət1ə təqdim olunmadığı və s. müəyyən edilmişdir.

Bu halların mövcudluğu Dövlət Xidməti tərəfindən yeni sənədlər tələb olunmaqla müraciətlərə baxılmasının uzanmasına və əlavə yazışmalara səbəb olur.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq bir mənbədən satınalma metodunun tətbiqi ilə bağlı malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədilə bu məktuba əlavədə göstərilən qaydada (siyahı əlavə olunur) tərtib olunmuş sənədlərin (bir mənbədən satınalma metodunun tətbiqi ilə bağlı müraciət tarixinə) müraciətlərə əlavə olunmasını xahiş edirik

 

Satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərinə dair tələb olunan sənədlərin siyahısı

     1  Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək  üçün malgöndərənin (podratçının) müvafiq sahədə:

  • peşekarlığı, təcrübəsi, texniki imkanları, idaraetmə səriştəsi, etibarlığı barədə malumatlar  malgöndərən (podratçı) tərəfindən hazırlanır,
  • Maliyyə imkanları barədə malumatlar – malgöndərən (podratçı) ona xidmət göstərən bankdan alır,
  • işçi qüvvəsinin olması barədə məlumatlar — malgöndərən (podratçı) uçotda olduğu vergi orqanından alır,
  1. Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması – malgöndərənin (podratçının) kommersiya qurumunun dövlət reystrindən çıxarışın və vergi uçotunda olduğunu təsdiq edən sənədin sürəti ,
  2. Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmek imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə məlumat – malgöndərən (podratçı) uçotda olduğu vergi orqanından alır,
  1. Müflis elan olunmaması, əmlak üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya faaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə məlumatlar – malgöndərən (podratçı) Ədliyyə Nazirliyindən alır 
  2. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerine yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (faaliyyatini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə məlumatlar malgöndərən (podratçı) uçotda olduğu vergi orqanından alır;

  3. Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə mahkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə faaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə malumatlar – malgöndərən (podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və ya ASAN Xidmət Mərkəzlərindən (məhkumluq ilə bağlı arayış) alır;
  4.  Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması barədə məlumatlar — satınalma predmeti lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü olduqda müvafiq malgöndərənin (podratçının) lisenziyasının surəti

VALYUTA ÇEVİRİCİSİ