14th October 2019 Monday 08:29:53

Sual: Kafedə yemək sifariş verdim, amma gətirilən yemək köhnə və keyfiyyətsiz idi. Bu halda mən qanunla nə edə bilərdim?

Cavab: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişətvə digər növ xidmət (iş görülməsi, xidmət göstərilməsi) Qaydaları haqqında"15 aprel 1998-ci il tarixli, 80 nömrəli qərarına əsasən, istehlakçıya keyfiyyətsiz, yaxud istehsal texnologiyası pozulmaqla bişirilmiş xörək (məmulat) verildikdə, icraçı xörəyi dəyişməlidir.

CURRENCY CONVERTER