21 Noyabr 2017 Çərşənbə axşamı 10:01
Документ без названия Saytın xəritəsi

VALYUTA ÇEVİRİCİSİ


Valyuta.com

Virtual Qarabağ

İnternet vasitəsilə mal (iş, xidmət) alarkən aldanmamaq, rastlaşa biləcəyiniz fors-major hallardan sğortalanmaq və hüquqlarınızın pozulmasına yol verməmək üçün ilk növbədə potensial satıcı tərəfindən adı və ünvanı, internet və elektron poçt ünvanı, telefonu, VÖEN-i, habelə malın (işin, xidmətin) qiyməti  və s. barədə məlumatları verib-vermədiyinə diqqət yetirin. Bu cür məlumatları təqdim etməyən satıcıdan mal almaqdan çəkinin.
Qeyd olunan məlumatlar təqdim edildikdə belə sifariş verməzdən əvvəl satıcıdan bu cür malların (işlərin, xidmətlərin) xüsusiyyətləri, çatdırılma xərci, ödəniş və sifarişin icra olunma şərtləri, imtina hüququndan istifadə imkanı, qiymətin qüvvədə olduğu müddət barədə məlumatları tələb edin.
Nəzərə alın ki, satıcının təqdim etdiyi bütün məlumatlar Azərbaycan dilində və ya sizinlə razılaşdırılmış digər dildə, aydın və birmənalı başa düşülən şəkildə ifadə olunmalıdır.
Alış-veriş əməliyyatları apararkən təsdiqlədiyiniz sənədə, xüsusi ilə də tarix və məbləğ bölümlərinə diqqət yetirin. Tam doldurulmamış sənədləri təsdiqləməyin.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: 498-15-01 və 498-15-04).                                                              

 Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                              Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara əsasən hüquqi və fiziki şəxslər ticarət şəbəkəsində malların saxlanılması zamanı aşağıdakılara əməl etməyə borcludur:
- malların anbarlarda saxlanılması, onların ticarət zallarında və xırda pərakəndə ticarət şəbəkələrində yerləşdirilməsi tələblərinə, mal qonşuluğu prinsiplərinə, sanitariya və yanğından mühafizə qaydalarına ciddi riayət edilməsinə;
- ticarət zalında olan malların istehlakçıların sərbəst seçə bilmələri üçün şüşəli şkaflara, asılqanlara, taralara, səbətlərə, soyuducu avadanlıqlara, kasetlərə və digər vasitələrə yığılmasına;
- malların saxlanma rejimi və formasının normativ-texniki sənədlərin, standartlar və təchizat müqavilələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməsinə;
- yararlılıq müddəti ötmüş, qablaşdırılması və markalanması normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən malların satışda olan mallarla bir yerdə saxlanılmamasına;
- ticarət obyektinin işçilərinə həmin obyektə məxsus olmayan malları ticarət zalında saxlanılmamasına;
- ticarət obyektinin işçilərinin üst geyimləri və şəxsi əşyalarının bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi yerlərdə saxlanılmasına;
Bilin ki, malların mənşəyini və qiymətini təsdiq edən qaimə, uyğunluq sertifikatı (məcburi sertifikatlaşdırılmalı mallar üçün) olmadıqda, həmçinin pirat və ya kontrafakt malların ticarət şəbəkələrində saxlanılması qadağandır.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: (012) 498-15-01 və (012) 498-15-04).                                                               
 Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                                     Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Həmin qaydalara əsasən hüquqi və fiziki şəxslər malların obyektə qəbulu zamanı aşağıdakılara əməl etməyə borcludur:
- malların qəbulunun müvafiq sənədlərə və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilməsinə;
- təchizatçının (malgöndərənin) rekvizitləri, daxil olmuş malın miqdarı, qiyməti və ümumi məbləği əks etdirilmiş müvafiq təsdiqedici sənədlərin olmasına;
- tez xarab olan ərzaq malları üzrə müşayiətedici sənədlərdə mal və ya məhsulun istehsal edildiyi saat və tarix, ən son istehlak tarixi və saatı, saxlanma şərtlərininmütləq göstərilməsinə;
- malların keyfiyyəti, markalanması, saxlanma rejimi və formasının normativ-texniki sənədlərin, standartlar və təchizat müqavilələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməsinə.
Bilin ki, malların mənşəyini və qiymətini təsdiq edən qaimə, uyğunluq sertifikatı (məcburi sertifikatlaşdırılmalı mallar üçün) olmadıqda, həmçinin pirat və ya kontrafakt malların ticarət şəbəkələrinə daxil edilməsi, saxlanılması və satışı qadağandır.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: (012) 498-15-01 və (012) 498-15-04).                                                              

 Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                              Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Ttikinti materialları (kərpic, sement, çınqıl, qum, dam örtüyü materialları, su və istilik keçirməyən materiallar, şüşə və s.) və tikinti məmulatları (sanitar-texniki avadanlıqlar, divar kağızları, linoleum, süni bəzək materialları və s.) satışqabağı hazırlıq mərhələsindən keçirilməlidir.
Bu malların miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etmək istehlakçıların əsas hüquqlarından biridir. Bu baxımdan tikinti materialları və məmulatları alarkən istehlakçı hüquqlarınızın qorunması üçün satıcıdan aşağıdakıları tələb etməyi unutmayın:
-  malın adı və qiymətini;
-  istehsalçının adı və ünvanını;
- malın məcburi tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatını;
- malın əsas xüsusiyyətləri və istehlak xassələrini;
- malın səmərəli və təhlükəsiz istifadə qaydalarını;
- materialların və məmulatların ölçülməsi qaydasını;
- təminat öhdəliklərini və iddiaların irəli sürülməsi qaydalarını;
- malın materialı, markası, tipi, ölçüsü və digər əsas göstəriciləri haqqında məlumatları.
Komplektlə satılan tikinti materialları və məmulatları alarkən komplektə daxil olan məmulatların sənədlərinin, o cümlədən komplektə daxil olan tikinti materiallarının siyahısının, quraşdırma təlimatının mövcud olmasını yoxlayın.
Eyni zamanda bilin ki, satıcı istehlakçıya aldığı malın çəkisini, ölçüsünü və növünü yoxlamaq üçün hər cür şərait yaratmalıdır.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: (012) 498-15-01 və (012) 498-15-04).                                                                                                                                                   

 Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                                 Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etmək istehlakçıların hüquqlarından biridir. Bu baxımdan mebel alarkən istehlakçı hüquqlarınızın qorunması üçün satıcıdan aşağıdakıları tələb etməyi unutmayın:
-  malın adı və qiymətini;
-  istehsalçının adı və ünvanını;
-  malın məcburi tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatını;
-  zəmanət müddətini;
-  təminat öhdəliklərini və iddiaların irəli sürülməsi qaydalarını;
-  mebelin funksional təyinatını;
-  mebelin hazırlandığı və quraşdırılmasında istifadə olunan materiallar haqqında məlumatları;
-  mebelin daşınma üsulu, şərtləri və istehlakçıya təhvil verilməsi qaydalarını.
Eyni zamanda alqı-satqı zamanı satıcıdan malın və satıcının adı, satılan mebelin artikulu, qarnitura daxil olan predmetin, lazımi furniturun miqdarı, üzlük materialın növü, hər bir predmetin və mebel dəstinin qiyməti yazılmış əmtəə çekini almağı unutmayın.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: (012) 498-15-01 və (012) 498-15-04).                                                                                                                                       

 Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                                      Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Meyvə-tərəvəz məhsulları alarkən onların miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etmək istehlakçıların hüquqlarından biridir. Bu baxımdan meyvə-tərəvəz məhsullarını alarkən istehlakçı hüququnuzun qorunması üçün aşağıdakılara diqqət etməyi unutmayın:
- malın adı, növü, ədədlə və ya çəki ilə satış qiymətinin göstərilməsinə;
- məhsulların fitosanitar nəzarəti orqanları tərəfindən yoxlanılmasına;
- malın yığım (tədarük) və qablaşdırma tarixinə;
- saxlanma şəraiti və müddətinə;
- normativ tələblərin məcburi şərtlərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənədlərin olmasına;
- malın zədəsiz olmasına, ticarət zalında xüsusi ayrılmış yerlərdə (rəflərdə, piştaxtalarda) çıxdaş olanlar ayrıldıqdan sonra yerləşdirilməsinə;
- ticarət obyektinin lazımi mexaniki vasitələr və inventarlarla təmin olunmasına.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: 498-15-01 və 498-15-04).             

 

Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların

Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Malların (işlərin, xidmətlərin) miqdarı, çeşidi və keyfiyyəti haqqında dolğun və düzgün məlumat əldə etmək istehlakçıların hüquqlarından biridir. Bu baxımdan çəki ilə və ya qablaşdırılmış qənnadı məmulatları(konfet, karamel, peçenye, vafli, keks, tort, pirojna və s.)alarkən istehlakçı hüququnuzun qorunması üçün aşağıdakılara əməl etməyi unutmayın:
- çəki ilə satışda olan qənnadı məmulatlarının adı, qiyməti, istehsalçısının adı və ünvanı, malın əsas xüsusiyyətləri və istehlak xassələri, istehsal və yararlılıq müddəti barədə məlumatları, habelə aldığınız malın görə biləcəyiniz şəkildə çəkilməsini və qablaşdırılmasını satıcıdan tələb etməyi;
- qablaşdırılmış formada satışda olan qənnadı məmulatlarının isə etiketində yuxarıda qeyd edilmiş məlumatların göstərilməsinə diqqət yetirməyi.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: 498-15-01 və 498-15-04).          

Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların

Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

Tütünün və tütün məmulatının istehsalı və dövriyyəsi “Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həyata keçirilir. Həmin qanuna görə tütünün və tütün məmulatının satışı aşağıdakı hallarda qadağandır:
- məhsulun hər partiyası üçün müvafiq sertifikatlar olmadıqda;
- tütün məmulatları aksiz markası ilə markalanmadıqda;
- tərkibində nikotinin, tütün qatranının və karbon monoksidinin miqdarı müəyyən edilmiş yuxarı həddən çox olduqda;
- məmulatın qutusu üzərində siqaret çəkməyin sağlamlığa zərərli təsiri barədə xəbərdarlıq yazısı olmadıqda;
- məmulatın markalanması və qutularının tərtibatı müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə uyğun aparılmadıqda;
- 18 yaşına çatmamış şəxslərə satıldıqda;
- avtomatlar vasitəsilə satıldıqda;
- siqaret, papiros və siqarillalar ədədlə satıldıqda.
Bilin ki, zəruri hallarda tütün məmulatı satıcılarının alıcılardan onların yaşını təsdiq edən sənədi tələb etmək hüququ vardır.
Tədris, tərbiyə, səhiyyə, sağlamlıq və mədəniyyət obyektlərində, habelə uşaq və yeniyetmələr üçün malların satışı yerlərində tütün məmulatının ticarətinə yol verilmir.
Tütün məmulatının satışını həyata keçirən pərakəndə ticarət obyektlərində siqaret çəkməyin sağlamlığa zərərli təsiri, 18 yaşına çatmamış şəxslərə tütün məmulatının satışının qadağan edilməsi, habelə tütün məmulatından istifadənin məhdudlaşdırılmasına xidmət edən məlumatlar yerləşdirilməlidir.
Əlavə məlumat əldə etmək üçün Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərsiniz (əlaqə telefonları: (012) 498-15-01 və (012) 498-15-04).                                                                               

                                                                       Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

                                                                     Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti